Meer mogelijk met zonnepanelen op monumenten

De gemeente maakt het makkelijker om zonnepanelen op monumenten en beschermd stadsgezicht te leggen. Niet alleen aan de achterkant, maar onder voorwaarden ook aan de voorkant. Op deze manier zijn monumenten duurzamer te maken en is het aantrekkelijker om er te wonen en werken. Het college van B&W werkt hiermee een wens van de gemeenteraad uit, die nu nog een beslissing over de maatregelen neemt. Nijmegen is een van de eerste gemeenten die dit mogelijk maakt.

Om monumenten voor de toekomst te kunnen behouden is aanpassing aan de wensen van de tijd belangrijk. Monumenten moeten betaalbaar en bruikbaar blijven. Daarom is verduurzaming van monumenten van belang. Het gaat hierbij niet alleen om energie te besparen door middel van isolatie, maar ook om het opwekken van duurzame energie. 

Lees meer hierover op de site van de gemeente Nijmegen.