Over Duurzaam aan de Waal

Stichting Duurzaam aan de Waal levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Nijmegen als duurzame stad. Dit doen we door het organiseren van debatavonden. We werken samen met inwoners, kennisinstellingen, stichtingen, bedrijven en overheden. Samen werken we aan de verduurzaming van Nijmegen.

marjan minnesma duurzaamheidscafe nijmegen

De Stichting heeft tot doel het duurzaam denken en handelen in Nijmegen te stimuleren. Daartoe ontwikkelt de stichting naast het Duurzaamheidscafé momenteel verschillende andere actielijnen. De komende periode worden de volgende actielijnen verder uitgewerkt:

  • Vernieuwing concept Duurzaamheidscafé
  • Wijkprojecten
  • Netwerkontwikkeling
  • Communicatie
  • Financiën

De stichting bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers en wordt aangestuurd door het bestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken rond de Duurzaamheidscafés is er een programmaraad. Enkele onderdelen van onze organisatie (communicatie, coördinatie duurzaamheidscafés en beheer website) worden ondersteund door betaalde krachten.

Meedoen?

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van Nijmegen als duurzame stad, het delen van kennis op het gebied van duurzaamheid en het ondersteunen van duurzame initiatieven? Of heb je ideeën voor een project? Stuur dan een bericht via de contactpagina. Ook reacties, aanvullingen of suggesties zijn welkom.