Over Duurzaam aan de Waal

Duurzaam aan de Waal levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Nijmegen als duurzame stad. Dit doen we door het organiseren van debatavonden en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. We werken samen met inwoners, kennisinstellingen, stichtingen, bedrijven en overheden. Samen werken we aan de verduurzaming van Nijmegen.

marjan minnesma duurzaamheidscafe nijmegen

De stichting bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers en wordt aangestuurd door het bestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken rond de Duurzaamheidscafés is er een programmaraad. Enkele onderdelen van onze organisatie (communicatie, coördinatie duurzaamheidscafés en beheer website) worden ondersteund door betaalde krachten.

Meedoen?

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van Nijmegen als duurzame stad, het delen van kennis op het gebied van duurzaamheid en het ondersteunen van duurzame initiatieven? Of heb je ideeën voor een project? Stuur dan een bericht naar (emailadres). Ook reacties, aanvullingen of suggesties zijn welkom op dit mailadres.