Bestuur & programmaraad

Stichting Duurzaam aan de Waal wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur van Stichting Duurzaam aan de Waal stuurt o.a. het Duurzaamheidscafé aan. Voor de dagelijkse gang van zaken rond de Duurzaamheidscafés is er een programmaraad. Enkele onderdelen van onze organisatie (communicatie, coördinatie duurzaamheidscafés en beheer website) worden ondersteund door betaalde krachten.

Bestuur

 • Dylan van Dijk, voorzitter
 • Ben Dankbaar, secretaris
 • Joseph Holl, penningmeester
 • Anouk Bakx, bestuurslid
 • Kim Kerckhoffs, bestuurslid
 • Merle Nordmann, bestuurslid

Programmaraad

 • Thijs van Beusekom, programmacoördinator
 • Lucy Holl, PR en communicatie
 • Ronald Aalders, Milieucentrum De Broeikas
 • Henk van Boxtel, gemeente Nijmegen
 • Rogier Kersten, HAN
 • Esmee de Lorijn
 • Mark Wiering, Radboud Universiteit, sectie Geografie, Planologie en Milieu
 • Marit Veeneman