Duurzaamheidscafés Nijmegen

Duurzaamheidscafés Nijmegen zijn debatavonden over duurzame onderwerpen, waarbij kennis en ideeën worden uitgewisseld. Experts doen hun verhaal, en het publiek krijgt volop de gelegenheid om tijdens het debat vragen te stellen. Met kennisdeling, een interessant netwerk en inspiratie tot resultaat.

Laagdrempelig, interactief en inspirerend

Duurzaamheidscafés Nijmegen zijn debatavonden over duurzame onderwerpen, waarbij kennis en ideeën worden uitgewisseld. Experts doen hun verhaal, en het publiek krijgt volop de gelegenheid om tijdens het debat vragen te stellen. Met kennisdeling, een interessant netwerk en inspiratie tot resultaat.

Organisatie

Het bestuur van Stichting Duurzaam aan de Waal stuurt het Duurzaamheidscafé aan. De Programmaraad adviseert over de dagelijkse gang van zaken. De programmacoördinator neemt een groot deel van de organisatie voor zijn rekening, bijgestaan door de pr-medewerker.

Nijmegen duurzame stad

Het Duurzaamheidscafé wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nijmegen als duurzame stad. Regelmatig werken we samen met relevante partijen in de stad, waaronder wetenschapsfilmfestival InScience, Radboud Universiteit, HAN University of Applied Sciences en de DAR.

Inspiratie voor allerlei groepen bezoekers

De debatavonden over duurzame onderwerpen zijn bedoeld voor bewoners, organisaties, ondernemers en politici uit Nijmegen en omgeving. Ze kenmerken zich door laagdrempeligheid, variatie, interactie en inspiratie.

Onze doelen

  • Organiseren van minimaal vier debatavonden per jaar;
  • Trekken van minimaal 300 bezoekers per jaar;
  • Bijdragen aan de verdieping en kennisuitwisseling rond duurzame onderwerpen die aansluitend bij de actualiteit;
  • Verbinden van vertegenwoordigers van Nijmeegse duurzame initiatieven en organisaties en instituten;
  • Aanbieden van een concreet handelingsperspectief en het trekken van heldere conclusies aan de hand van de debatavonden.

Afgelopen cafés

In de loop der jaren is tijdens de Duurzaamheidscafés een scala aan onderwerpen voorbij gekomen. Het Duurzaamheidscafé zoekt waar mogelijk een link met de actualiteit en presenteert sprekers die nieuwe, relevante informatie en denkbeelden naar voren kunnen brengen.

Duurzaamheid van allerlei kanten belicht

In de loop der jaren is tijdens de Duurzaamheidscafés een scala aan onderwerpen voorbij gekomen. Het Duurzaamheidscafé zoekt waar mogelijk een link met de actualiteit en presenteert sprekers die nieuwe, relevante informatie en denkbeelden naar voren kunnen brengen.

Sinds enige tijd zit spoken word artist Lev Avitan bij een café op het podium en schrijft live een wrap-up van de avond. Die draagt hij op geheel eigen wijze voor. De opname en tekst komen ook altijd op de site te staan. Bovendien maakt één van de leden van de Programmaraad een kort verslag van de avond. Ook die verslagen zijn op de website te vinden.

Greep uit de cafés van afgelopen tijd

Meer verslagen lees je op Duurzaamheidscafenijmegen.nl.