Diep Weten: wrap-up door spoken word artist Lev Evitan

Woordkunstenaar en spoken word artist Lev Avitan hoorde de gesprekken tijdens het Duurzaamheidscafé op 11 juni 2023 aan, en droeg een wrap-up voor in het pop-up bos voor LUX Nijmegen. Thema: ‘Diep weten: de cruciale kennis van inheemse gemeenschappen’

Eén wereld

Eén wereld, met vele werelden in zich

Elk met eigen taal, eigen kennis, eigen inzicht

Elk met eigen spirits, eigen gebruiken, eigen kleding

Elk op eigen wijze eigen, maar toch elk met elkaar in verbinding

Elke wereld, weer een wereld met eigen waarden

Je zou hopen dat elke wereld gelijk naast elkaar staat,

maar helaas niets is minder waar

Er is één wereld, een moderne, met diep in zijn kern

Een samenhang van waarden die ons niet verder brengt

Opgebouwd uit systemen van toe-eigening, begrenzen, wegduwen van alles wat niet op je lijkt. Steeds maar moeten uitbreiden en groeien, en zo al het andere tot extinctie drijft

Een wereld van individuen, losse monaden

Waar het niet vanzelfsprekend is dat we tot elkaar in relatie staan

Waar we worden gevraagd, door reclames overal

Om steeds maar te kopen, consumeren, en zo houden we deze wereld hier in stand

Een wereld waar vrijwel al het geld in rondgaat

gebruikt om steeds meer en meer uit de gronden te onttrekken

En waar vrijwel niets van dat geld gaat naar de beschermers

Beschermers met wie we een wereld delen, maar die een eigen wereld bewonen

Een bedreigde wereld, met hun kennis bijna verloren

Kennis wat vanuit de moderne wereld niet eens gezien wordt als een echte vorm van weten

Maar ook kennis, dat anders dan deze wereld, als uitgangspunt heeft: leven

Een wereld dat gaat om regeneratie en voeden.

Een wereld dat gaat om helen, en verzorgen van de natuur als moeder

Een wereld van alleen gebruiken wat je nodig hebt en weer teruggeeft

Een wereld van leren door te observeren van wat er om je heen leeft

Wat kan de moderne wereld leren van inheemse werelden en wat voor hen bestaat als feit?

Wat kunnen we leren van vierhonderd woorden van wederkerigheid?

Kunnen we leren relateren, zonder te koloniseren, zonder eigen te maken,

Maar de wereld van de ander van de ander te laten. En als al die werelden dan evenwaardig waren. Is onze wereld dan bereid grond terug te geven, geld, en delen we dan evenredig de zorg voor de aarde

Kunnen we dan ook eindelijk samenzijn in alle andersheid

Bij elkaar aanvullen wat we missen

Leren we dan te delen wat we hebben

Opdat we allen eigen mogen dansen op hetzelfde wereldse ritme