Mijn Groene Wijk

Begin 2019 begon de stichting Green Capital Challenges een nieuwe uitdaging: het opstarten van 9 Challenges in 9 maanden in 9 wijken in Nijmegen. Al deze challenges zijn bedacht en uitgevoerd door bewoners zelf. Het succes was groot en uiteindelijk zijn er 17 projecten gerealiseerd!

Het gedachtegoed van Nijmegen European Capital zet zich na 2018 door. Begin 2019 startte de Stichting Green Capital Challenges een nieuwe uitdaging: 9 Challenges in 9 maanden in 9 wijken in Nijmegen. Al deze challenges zijn bedacht en uitgevoerd door bewoners zelf. Omdat er zoveel enthousiasme onder Nijmegenaren bleek te bestaan, heeft de stichting na de eerste 9 succesvolle initiatieven de lijn doorgetrokken. Met groot succes: in totaal zijn er maar liefst 17 initiatieven uitgevoerd!

Van en voor bewoners

Alle initiatieven zijn gebaseerd op een duurzaam idee van bewoners zelf. Te denken valt aan gezamenlijke moestuinen, vergroening in een straat, zo min mogelijk voedsel verspillen met elkaar en ga zo maar door. Altijd samen met andere wijkbewoners. Dat geeft energie, daar worden mensen blij van en zo is een duurzame stap zetten ineens ook gewoon leuk om te doen.

Een greep uit de initiatieven in de Nijmeegse wijken

Weezenhof

Het vergroten van de biodiversiteit door op bepaalde plekken het bestaande groen te vervangen of uit te breiden met nieuwe, diverse beplanting, waarin bijvoorbeeld ook insecten beter gedijen.

Biezen

Het vergroenen van boomspiegels. Bewoners zijn aan de slag gegaan met de adoptie van boomspiegels. Tijdens een energieke middag in mei zijn de boomspiegels met de inzet van veel mensen in een deel van de Biezenstraat beplant en vergroend. 

Hazenkamp

Buurtgenoten hadden het doel om de ecologische voetafdruk te verminderen, te beginnen op je bord. Samen hebben ze een kookboek met recepten gemaakt, en lekkere en duurzame maaltijden met z’n allen bereid en gegeten.

Nije Veld

Het opvangen van regenwater van het dak van het wijkcentrum om in de moestuin te benutten. De vrijwilligers van de moestuin hebben drie regentonnen en afkoppelslangen één-voor-één aangesloten aan de regenpijpen, waardoor zij hun moestuin nu met regenwater kunnen besproeien. 

Hatert

Aan de Irene Vorrinkstraat zijn bewoners aan de slag gegaan met het planten van een groene haag. Naast dat er nu een duidelijke afscheiding is (en het dus veiliger is voor voetgangers), ziet het er leuker uit en zullen auto’s hier niet zomaar parkeren. 

Hatert

Deze inwoners hebben met zoveel mogelijk mensen met verschillende (migratie)achtergronden zwerfafval verzameld. Deze actie werd omlijst met een heus voetbaltoernooi, springkussen en heerlijk eten.

Groenewoud

Drie studenten zijn aan de slag gegaan met het verhelderen van de regels voor afvalscheiding, ook voor internationale studenten. Met als doel om de flat, hun leefomgeving, beter opgeruimd te krijgen en het afval dus beter te laten scheiden.

Hengstdal

Met behulp van warmtebeeldcamera’s hebben inwoners inzicht gekregen hoe zij de isolatie van hun huizen kunnen verbeteren.

Wolfskuil

Bij de Varenstraat ontstond vaak een grote plas water na hevige regenval. Buurtgenoten wilden daarom de straat vergroenen door middel van plantenbakken en een extra boom. Ook is er regenwater afgekoppeld en het opgevangen regenwater anders worden benut.

Andere initiatieven

Verder is in Galgenveld een feest ter ere van de biodiversiteit georganiseerd, hebben bewoners van de Karbouwstraat in Hazenkamp mezenkastjes gebouwd, en is er in Grootstal en Hatertse Hei de gezamenlijke wens voor een stadstuin naast wijkcentrum De Schakel gerealiseerd. Ook in de Biezen hebben bewoners nu een buurtmoestuin en is in Oud-West en de Wolfskuil het afvalprobleem aangepakt.

Video’s van deze en nog meer initiatieven zijn op een rij gezet.